Kalender

Fastelavn og grupperådsmøde 28/2-18 kl. 18:30- 20:00

Dato: 
Ons, 28.02.2018 18:30 - 20:00

Gug, januar 2018

 Til forældre til medlemmer under 18 år, spejdere over 15 år samt bestyrelse.

 Hermed indkaldes til grupperådsmøde i Hardeknud Gruppe. Mødet afholdes samtidig med spejdernes Fastelavnsarrangement:

 Onsdag, d. 28. februar 2018, kl. 18.30 – 20.00

 på Stationen, Vissevej 3A, 9210 Aalborg SØ.

 Grupperådsmødet er gruppens ”generalforsamling”, hvor der bl.a. aflægges beretning om arbejdet i 2017.

 Vi håber, at rigtig mange forældre vil møde op til grupperådsmødet og støtte op om Hardeknud Gruppe.

 Dagsorden for grupperådsmødet:

 1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelsen og gruppeledelsen herunder

a. Beretning fra bestyrelsesformand v/ Rasmus Lund Jensen

b. Beretning fra gruppelederne v/Susanne Dreisler og Susanne Egtoft Nielsen

3. Beslutninger om Hardeknud Gruppens fremtid

a. Gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år

b. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2017 og budget for 2018

a. vedr. Hardeknud Gruppe v// Linda Galberg

b. vedr. Wasa-Wasa hytten i Svenstrup v/ Linda Galberg

c. Vedtagelse af budget for 2018 samt fastsættelse af medlemskontingent for 2018

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til love for DDS §14.5

Minimum 6 personer: Bestyrelsesformand, Kasserer, Gruppeleder + 3 medlemmer

7. Valg til Bestyrelsen(”vælges” for 2 år). Eneste på valg i år er kassereren.

a. Bestyrelsesformand: Rasmus Lund Jensen (er valgt for 2 år)

b. Kasserer: Linda Galberg (er på valg – modtager genvalg)

c. Unge: Phillip Sperling og Thor Buhl Jørgensen (er valgt for 2 år).

d. Ledere: Susanne Dreisler og Susanne Egtoft Nielsen (er valgt for 2 år).

8. Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges for 1 år) Bestyrelsen foreslår Kirsten Kristensen og Jesper Zimmer

9. Valg af gruppens 2 medlemmer til korpsrådet (vælges for 1 år) Bestyrelsen foreslår Line Engstrøm Jensen, Emilie Krabbe Brandt

10. Valg af gruppens 5 medlemmer til divisionsrådet (vælges for 1 år) Bestyrelsen foreslår Sus D., Sus E., Christoffer Aaby Jepsen, Ole Høyer og Phillip Sperling (= En leder fra hhv. mikro, mini, junior, trop og gruppeledelsen)

 Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på grupperådsmødet skal være Bestyrelsesformanden i hænde senest 8 dage inden mødet.

 Beretning, udviklingsplan og regnskab udleveres på mødet.

 På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

 Rasmus Lund Jensen (Bestyrelsesformand)

Agrihøj 7, Visse

9210 Aalborg SØ

mobil: 30 22 46 45

e-mail: rlj [at] civil [dot] aau [dot] dk

 

FASTELAVNSARRANGEMENTET - mens forældrene holder møde slå spejderne katten af tønden og bedst udklædte præmieres :)