Mikro

Sankt Georgs dag for alle

Sommerlejr mini og mikro

Sommerlejr mini og mikro

Mikromøde

Dato: 
Man, 11.06.2018 17:30 - 19:00

Mikromøde, første efter sommerferien

Dato: 
Man, 20.08.2018 17:30 - 19:00

Mikromøde, sidste inden sommerferien

Dato: 
Man, 25.06.2018 17:30 - 19:00

Mikromøde

Dato: 
Man, 18.06.2018 17:30 - 19:00